Akcie

Akcia „VÝPREDAJ“

platí do 31.1.2020

 

 Cenovú ponuku Vám spracujeme na

 http://www.aquaflot.sk/dopyt/

tel. 0905 911 969

tel. 0905 662 787

tel. 0905 011 911

Domová ČOV typ AQ4 vhodná pre 3-6 osôb

 • celoplastový reaktor (PP-polypropylén f1300 mm, H 1840mm)
 • ukončený asymetrickým kužeľom
 • dúchadlo Thomas Gardner Denver (spotreba iba 57 W)
 • dúchadlo inštalované na konzole – priamo v telese ČOV
 • vhodná pre prítokové potrubie v hĺbke 600 mm
 • uzamykateľný kryt, UV stabilizovaný
 • kôš na biologicky nerozložiteľné častice
 • kompaktné riešenie rozvodu vzduchu
 • odtokové potrubie so žľabom a reguláciou prívalových vôd
 • prítok a odtok DN 150 mm
 • prevádzkový poriadok
Ak čistiareň budete realizovať neskôr, radi Vám ju bezplatne uskladníme.

Zľava – len do 31.1.2020

26 rokov Vám prinášame PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

 

ISO 9001_AQ

Cenovú ponuku Vám spracujeme na

http://www.aquaflot.sk/dopyt/

alebo

0905 011 911info@aquaflot.sk  ●  obchod@aquaflot.sk  ● 0905 911 969

26 rokov Vám prinášame PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

 

ISO 9001_AQ

AQUAFLOT Nitra ● 0905 011 911 ● info@aquaflot.sk  ●  obchod@aquaflot.sk  ●  0905 911 969

 

22 odpovedí na otázku : „Prečo si mám vybrať ČOV od spoločnosti AQUAFLOT s.r.o. NITRA?“

1. Systém riadenia kvality ISO 9001 – je zárukou, že sa k Vám dostáva čistiareň – typ AQ4 najvyššej kvality.

2. Rokmi overená technológia – 26 rokov praxe

3. Výborná cena a nízke stavebné náklady – návratnosť investície cca 2 roky

4. Jednoduchá montáž – nepotrebujete žiadne mechanizmy – hmotnosť ČOV typ AQ4 cca 70kg

5. Vysoká kvalita použitých materiálov a prvkov – Stálofarebnosť materiálu – Polypropylén PP-H

6. Špičkové remeselné spracovanie

7. Záruka 15 rokov na vodotesnosť plášťa

8. Záruka 15 rokov na stabilitu telesa ČOV

9. Uzamykateľný stálofarebný plastový kryt s odvetraním, odolný voči mrazu.

10. Vstup do ČOV priemer 700mm alebo 1300mm – rozhodne sa zákazník

11. Bezzápachová prevádzka

12. Ustálený režim prevádzky

13. Unikátna konštrukcia odtokovej hrany – umožňuje regulovať odtok prívalových vôd (vypustenie vane )

14. Vysoká kvalita vyčistenej vody – v zmysle Nariadenia vlády SR č.269/2010 Z.z.

15. Ako jediný výrobca máme kompletne spracované riešenie pre vsakovanie vyčistených odpadových vôd

16. Nízke prevádzkové náklady – priemerne 2,60 € za mesiac

17. Minimálne nároky na údržbu – vykonávate len jednoduchú údržbu

18. Poskytujeme záručný aj pozáručný servis a starostlivosť o nami dodané čistiarne na celom Slovensku

19. Skalibrované trysky – žiadne nenastaviteľné ventily

20. Dopravu účtujeme podľa aktuálne platných sadzieb.

21. Nechcete vykonávať údržbu? – Urobíme ju za Vás – volajte 0905 35 23 21

22. K dispozícii odborne vyškolený personál

Sme tu pre Vás už 26 rokov.
26 rokov Vám prinášame PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

 

ISO 9001_AQ

AQUAFLOT Nitra ● 0905 011 911 ● info@aquaflot.sk  ●  obchod@aquaflot.sk  ● 0905 911 969

 

V čom je ČOV AQ 4 jedinečná, oproti konkurenčným výrobkom ?
 • Konštrukčné riešenie mechanického predčistenia a dosadzovacej nádrže s vtokovou zónoudeflektorom nenájdete v žiadnej inej čistiarni.
 • Centrálny kolektor na rozvod vzduchu a tlmenie rázov, plniaci aj výraznú statickú funkciu telesa nenájdete v žiadnej inej čistiarni.
 • Dúchadlo inštalované priamo na konzole v  telese ČOV s bezpečnou fixáciou a ochranou nenájdete v žiadnej inej čistiarni – nepotrebujete žiadne hadice, šachty pre dúchadlo, ani priestor v pivnici ktoré zvyšujú cenu a náročnosť realizácie.
 • Unikátna konštrukcia prepadovej hrany na odtoku s funkciou vzdutia hladiny a reguláciou prívalových vôd (vypustenie vane).
 • Celoplastový kužeľový prechod, s vekom o priemere iba 700 mm na povrchu terénu ako súčasť nadstavby, nenájdete v žiadnej inej čistiarni.
 • Uzamykateľný stálofarebný plastový kryt s odvetraním, odolný voči mrazu.
 • Ako jediný výrobca máme kompletné riešenie pre vsakovanie vyčistených odpadových vôd
 • Zaškolenie zákazníka, ktoré vykonáva iba kvalifikovaný technik výrobcu, získate bezplatne.
 • Prevádzkový poriadok získavate zdarma
 • Materiál telesa je primárny čistý plast (PP-H/PEHD), žiadny regranulát s pochybnou zvaritelnosťou. Kvalitu polotovaru nielen deklarujeme, ale aj v praxi plníme.
 • Regulácia množstva vzduchu kalibrovanými tryskami – žiadne nenastaviteľné armatúry a ventily. Výrobca zoradí, zákazník používa.
  Čo spĺňame a deklarujeme ako samozrejmosť ?
 • Bezkonkurenčná cena za špičkové dielenské spracovanie a kvalitné komponenty.
 • Záruka 15 rokov na vodotesnosť plášťa
 • Záruka 15 rokov na stabilitu plášťa
 • Moderná a ekonomicky výhodná likvidácia odpadových vôd.
 • Bezzápachovátichá prevádzka ( dúchadlo 34dB )
 • Nízke prevádzkové náklady = spotreba 1,37 kWh/deň = 0,08€/deň = 31€/rok
 • Nenáročná údržba – odkalovanie podľa potreby a .
 • Minimálna požiadavka na zastavanú plochu – 1,7m²
 • Vysoká kvalita vyčistenej vody – bezpečne plníme kvalitu vody v zmysle NV č. 269/2010 Z.z..
 • ČOV AQ má vydaný certifikát podľa STN EN12566-3+A1:2009 príloha ZA, súhlasný posudok ministerstva zdravotníctva č. 14070/98-SOZO/ŠZÚ SR a osvedčenie TI SR č. 1408/4/1999-STR.
 • Záručný a pozáručný servis vykonávaný kvalifikovaným personálom so špičkovým vybavením (pH meter, oxi meter vo výbave bežného technika), mikroskopické vyšetrenie, laboratórne analýzy vo vlastnom laboratóriu
 • Odborne vyškolený personál Vám vždy rád poradí a pomôže. Na každú otázku dostanete kvalifikovanú odpoveď. Za návrhy a podnety na zlepšenie Vám vopred ďakujeme.
 • Návratnosť investície

Pri výpočte návratnosti investície pri nákupe ČOV uvažujeme so 4 člennou rodinou, priemernou spotrebou vody 120l/1osobu/1deň, sadzbou 0,0613€/kWh el. energie, cenou za vývoz žumpy 50€/10m³.

Akcia JAR 2017_4

Ak sa chcete o našej odbornosti a serióznosti presvedčiť osobne, radi Vás privítame v sídle našej spoločnosti v Nitre – Dolných Krškanoch na Sikárskej ulici č.8.

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

 

ISO 9001_AQ

AQUAFLOT Nitra ● 0905 011 911 ● info@aquaflot.sk  ●  obchod@aquaflot.sk  ● 0905 911 969

 

Certifikáty, posudky, osvedčenia

Technický skúšobný ústav Piešťany vydal Certifikát potvrdzujúci zhodu vlastností ČOV typovej rady AQ  s technickými požiadavkami uvedenými v STN EN 12566-3 + A1:2009 príloha ZA. Na základe dlhodobého testovania a úspešného absolvovania všetkých skúšok,  je ČOV typ AQ4 označovaná symbolom CE.

Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo súhlasný posudok na biologické ČOV typovej rady AQ.

TI SR vydala osvedčenie č.1408/4/1999-STR na biologické ČOV typovej rady AQ.

Použité materiály

PP – polypropylén – teleso ČOV a technologická vostavba – hrúbka 3,5,8,10mm

PE – polyetylén – kryt ČOV s uzamykaním

ABS – kryt ČOV s uzamykaním

Testovanie, kontrola

Skúška tesnosti

Skúška kvality zvarov

Kvalita na prvom mieste

Našim cieľom je Vaša 100% spokojnosť nielen s našimi výrobkami ale i službami, ktoré Vám poskytujeme .

Denne pracujeme na dosiahnutí tohto cieľa už 26 rokov. Tento proces začína už pri samotnom vývoji zariadenia. Naše technické oddelenie disponuje najmodernejším technickým a programovým vybavením. Pri svojich návrhoch využíva najnovšie technické poznatky.

Riaditeľ našej spoločnosti je dlhoročný člen AČE (asociácie čistiarenských expertov).

Kvalita vyrábaných výrobkov je ďalej podporená použitím kvalitných materiálov a špičkových technologických zariadení, nástrojov a náradia v procese výroby. Aby sme vysokú kvalitu vyrábaných výrobkov nielen dosiahli, ale ju aj udržali, naša spoločnosť má vybudovaný a zavedený systém manažérstva kvality ISO 9001:2008.

Naši pracovníci sú držiteľmi certifikátu EN13067 Európsky zvárač plastov a ďalších oprávnení a certifikátov. Pracovníci sú neustále odborne školení a preskúšavaní. Každý výrobok je podrobený testovaniu a skúšaniu v zmysle príslušných noriem.

Zárukou dodržiavania kvality výrobného procesu a procesu kontroly je okrem iného i certifikovaný Technológ zvárania plastov (PWT) a Pracovník NDT – vizuálna kontrola termoplastov.

Sme tu pre Vás už 26 rokov.
25 rokov Vám prinášame PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

 

ISO 9001_AQ

AQUAFLOT Nitra ● 0905 011 911 ● info@aquaflot.sk  ●  obchod@aquaflot.sk  ●  0905 911 969

_____________________________________________________________________________________