Certifikácia ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008

Certifikačný orgán ISO QUALITYCERT s.r.o. potvrdil na základe auditu manažérskych systémov, že spoločnosť AQUAFLOT spol. s r.o. má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008.