Celoplastové bazény Aquabad – informácia pre zákazníkov

Informácia pre potenciálnych záujemcov

S blížiacim sa letom je čoraz viac predmetom rodinných diskusií voľné miesto v záhrade pre niekoľko rokov plánovaný bazén. Na čo by sa nemalo zabudnúť a ako postupovať sa pokúsime spoločne nájsť v ďalšom texte.

Ako na to? Skôr ako padne rozhodnutie o zriadení rodinného bazénu je potrebné zodpovedať si otázky. Aký ? (Interiérový alebo exterierový) Na aké použitie? ( športové plávanie, skákanie alebo rekreačné využitie pre oddych a zábavu).Koľko chcem investovať?

Tieto tri otázky aj keď znejú veľmi jednoducho majú veľa odpovedí a ich sumár Rebríposkytuje kompletný obraz o stavbe. Zodpovedať tieto otázky kompletne a kvalifikovane už nieje také jednoduché a bez účasti odborníka zrejme neprídete k uspokojivému záveru. To už trochu navodzuje atmosféru podstaty väčšiny problémov – neodborné riešenia postrádajúce komplexnosť a optimalizáciu. Zámerne použijem tieto dve slová, pretože stavba diela ako je rodinný bazén má vskutku interdisciplinárny charakter. Veď posudzujme spoločne. Základný návrh je spojený zároveň s architektonickým riešením záhrady resp. domu ako celku. Ťažko dosiahnete uspokojujúci výsledok necitlivým vložením bazénu do dispozície záhrady. Tým sme pri prvej profesii – architekt presnejšie záhradný architekt. Je dušou celého riešenia a tvorivý architekt s citom pre svoju prácu dokáže vytvoriť riešenia ktoré Vás budú sprevádzať životom a prinášať radosť. Naopak riešenia bez nápadu, nekomplexné s gíčovými prvkami Vás budú sprevádzať rovnako ale bez radosti, len smutný pohľad za veľa peňazí je tvrdou skúsenosťou. Ale poďme ďalej. Stavebné práce, tie ktoré s doteraz ako tak vyzerajúcej záhrady vytvoria obrovské stavenisko s veľkou jamou a množstvom zeminy patria neodmysliteľne k realizácii. Pripraviť prívod vody, odpadové potrubie, elektro, zateplenie bazéna, dlažba…Stavebné práce sa výrazne podieľajú na nákladoch a samozrejme aj na výslednom efekte. Bazén bez technológie ( filtrácia, ohrev, hygienické zabezpečenie…) nieje bazénom a máme ďalšiu profesiu. No ale prevádzka zahŕňa aj sledovanie kvality vody a vykonávanie krokov k jej udržaniu a už je treba byť chemikom. Ak som hovoril o interdisciplinárnom charaktere tieto dôkazy sú dostatočným argumentom. A čo komplexnosť ? Asi každý z nás zažil situáciu keď po nákupe nového zariadenia zistil, že musí ešte doplniť zásuvku do čerstvo vymaľovanej miestnosti, preložiť luster lebo nová sedačka je v opačnom rohu…… Pripomína vám to niečo? No skrátka pri plánovaní jednej časti neberieme ohľad na súvislosti a vynútené zásahy – komplexné posúdenie a návrh optimalizovaný na konkrétne podmienky je prvým predpokladom spokojnosti na záver. Ak ste sa už teraz zľakli, aká hrôza vás čaká pri úvahách o bazéne nezúfajte, tieto úskalia treba poznať, aby ste sa im mohli vyhnúť. Z úvodu vyplýva dôležité zistenie, oslovte skúseného, kvalifikovaného odborníka resp. firmu, ktorá je Vám schopná na jasné otázky dať jasné odpovede bez prikrášľovania a samozrejme poskytnúť ešte niečo navyše. Pri výbere nestačia len atraktívne prospekty, ale žiadajte aktualizáciu na Váš konkrétny prípad. Žiadajte obhliadku konkrétnej realizácie resp. návštevu výrobných priestorov firmy. Snažte sa zistiť o potenciálnom dodávateľovi čo najviac informácií.

 

Ak zosumarizujeme základné východiská zistíme, že uspokojivý výsledok vzniká už na začiatku pri prvých úvahách a preto:

  • venujte každej fáze prípravy dostatočný čas
  • ak neoplývate tvorivými schopnosťami nechajte si poradiť od odborníka resp. zverte celý návrh do rúk záhradného architekta
  • neznalosť určitej problematiky nieje hanbou a preto sa veľa pýtajte
  • vaše predstavy si zoraďte písomne do bodov, to nie je byrokracia, ale profesionálny efekt tvoria detaily a na tie sa často zabúda
  • ak ste niečo videli na inej realizácii a páči sa vám to – do poznámok s tým, v pravý čas to príde vhod
  • náklady na nedorobky a zabudnuté časti sú niekoľkonásobne vyššie ak ich zistíte pri zrealizovanom diele
  • ak nezvládnete investície naraz, volte etapovitú výstavbu a s týmto faktom oboznámte dodávateľa
  • dajte si spracovať niekoľko cenových ponúk vybranému okruhu dodávateľov, ale pozor na rovnaké zadanie, v opačnom prípade bude výber komplikovaný

 

Celoplastové bazény z kopolymerov:

Už niekoľko autorov sa v publikáciách venovalo rodinným bazénom a spracovali určité členenie podľa rôznych kritérií. Väčšinou len okrajovo sú v nich spomenuté celoplastové bazény vyrábané technológiou zvárania z kopolymerov. V poslednom období sa tento druh materiálu stal v kategórii rodinných bazénov vyhľadávaným, a preto mu poďme spoločne venovať pozornosť.

 

Kopolymer je termín, ktorý sa používa ak ide o zmes niekoľkých zložiek plastov. V našom prípade hovoríme o kopolymery polypropylénu pričom druhú zložku tvorí polyetylén. Toto zloženie nie je náhodné, preto že práve polyetylén dodáva materiálu zvýšenú odolnosť pri mínusových teplotách čo polypropylén neumožňuje. Keďže polotovar je vo forme dosiek otvára sa možnosť takmer ľubovoľného tvaru. Technológia zvárania, ktorá sa pri spájaní aplikuje garantuje vysokú pevnosť spojov. Takže tvarové možnosti sú veľké, ale treba otvorene priznať aj slabé stránky tohto materiálu. Hlavne ide o značnú dĺžkovú rozťažnosť čo je treba pri návrhu brať do úvahy. Z toho vyplýva, že je vhodné voliť tvar s rádiusmi bez dlhých rovných úsekov, ktoré spôsobujú tvarovú nestabilitu. Zvarené teleso bazénu slúži ako stratené debnenie, čo značne urýchli a zjednoduší realizáciu na stavenisku. To že je bazén vyrábaný v dielenských podmienkach umožňuje kvalitné vypracovanie detailov a rôzne doplnky ktoré by sa na mieste realizovali obťiažne. Nespornou výhodou je možnosť výberu rôznych hĺbok. Najčastejšie aplikácie sú 1200, 1300 a 1500 mm. Nie je problémom zrealizovať tzv. škrupinu bazéna s hĺbkou 2000mm. Z tohto pohľadu je skôr na mieste otázka z akého dôvodu taká hĺbka. Pokiaľ nie je bazén špecializovaný na určité úkony napr. skákanie nesnažte sa aplikovať na rodinný bazén parametre verejných. Dlhodobé skúsenosti jednoznačne potvrdzujú, že hĺbky 1200 a 1300mm sú postačujúce. Odhliadnuc od toho ekonomika prevádzky nieje zanedbateľná a celkový objem vody je hlavným parametrom. Vráťme sa ale k výhodám plastových bazénov.

 

Jedna sezóna sa na vzhľade bazénu prejaví a po jej skončení je treba vykonať veľkú údržbu tzv. veľké upratovanie čo predstavuje:

 

Vyčerpanie objemu vody

Vyčistenie dna a stien od nánosov

Kontrola pieskovej náplne

Kontrola a údržba agregátov

 

Možno vás prvý bod zarazil, či je ekonomické vypustiť napr.30 m3 vody. Iste ide o plytvanie ale čo príčina? Ako sa blíži ukončenie sezóny čo je v lepšom prípade október, výrazne klesá záujem o údržbu. Sledovanie kvality vody, pranie filtra, vysávanie dna, zakrývanie hladiny sa zanedbajú a výsledok? Riasy, značný koloidný zákal, extrémna zmena pH rozšírenie mikroorganizmov nad únosnú mieru. A to všetko v dôsledku zanedbania tej menej lákavej stránky bazéna. To by ešte nebol najväčší dôvod k vyčerpaniu objemu, ale ďalšou koaguláciou ( proces chemického zrážania soľami hliníka alebo železa) dôjde k výraznému zvýšeniu obsahu rozpustných látok. Aj keď voda bude opticky čistá a číra jej chemické zloženie sa stane nevyhovujúcim. Toľko vysvetlenie prečo je v našich podmienkach zaujímavejšie pred sezónou vymeniť objem vody. Určite vám neuniklo, že ak by zodpovedná údržba nekončila po prvom ochladení tak sa týmto krokom vyhneme.

 

Za najväčšiu výhodu bazénov z kopolymeru ale považujem:

 

Vysokú chemickú odolnosť

Vysokú pevnosť materiálu

Odolnosť voči abrazívnemu opotrebeniu

 

Tieto faktory prispievajú k tomu, že odstránenie solí vápnika zo stien (biely povlak) je možný použitím kyselín ( napr. chlorovodíkovej, citrónovej alebo octu) samozrejme pri dodržaní všetkých zásad bezpečnosti pri práci s kyselinami. Výsledkom je úplná dezinfekcia a odstránenie všetkých nánosov, takže bazén má vzhľad ako po osadení. Poznáte niektorý z materiálov požitých pri stavbe bazénu ktorý umožňuje takéto ošetrenie?. Preraziť stenu bazénu je značne obtiažne a za prevádzky takmer vylúčené. Hrúbka steny 5 mm pri pevnosti 30 Mpa to je dosť silný protivník. Slnko patrí ku kúpaniu, ale plasty sa s UV žiarením v láske nemajú. Práve z toho dôvodu je materiál obohatený o ÚV stabilizátor. Farba bazénu je dlhodobo v celom priereze rovnaká. Stará bolesť betónových bazénov v podobe úniku vody netesnosťami a každoročný náter je v prípade kopolymerov bezpredmetná. Keďže technológia zvárania termoplastov je dávno zvládnutá úvahy o netesnostiach sú len teoretickou debatou.

Ako postupovať pri výstavbe?

 

V prípade ak máte spracovaný projekt záhradnej architektúry je postup jednoduchý, ale zosumarizujme si , čo si popisovaný typ bazénu vyžaduje pri realizácii. Takmer s určitosťou sa rozhodnete pre bazén čiastočne alebo úplne zapustený. Takže výkop je nevyhnutný a to buď za použitia mechanizmov so všetkými negatívami ( hluk a zdevastované okolie) alebo ručne aj s mozoľmi. Nezabúdajme že aj pri malých bazénoch ( 5×2.5×1,2 m) sa nevyhneme presunu cca 25 m3 zeminy. Po zrovnaní dna nasypeme 15cm vrstvu drte alebo štrku ako podklad pod betónovú dosku hr.10-15cmDo betónu vložíme oceľovú sieťovinu. Pre zlepšenie izolačných vlastností doporučujem použiť na zateplenie dna extrudované polystyrénové dosky hrúbky 5cm.Ide o materiál so zvýšenou pevnosťou, klasický polystyrén nieje vhodný. Je možné ich nalepiť stavebným lepidlom alebo voľne rozložiť bez špár. V prípade ak technologické zariadenienemôžeme osadiť do suterénu domu alebo pivnice, v rámci dispozície treba vyčleniť priestor pre technologickú šachtu resp. vyrovnávaciu nádrž, pri bazéne s horným prelivom. Poslednou prípravou pred osadením bazéna je príprava potrubných trás. Ide o prívod vody, elektro, odpad a vykurovacieho média pre výmenník. Nepodceňujte vybudovanie odpadného potrubia pracej vody. Ide o mimoriadne dôležitý úkon pri údržbe filtra a zvýšenie strát v potrubí môže sprevádzať nedokonalá regenerácia náplne. Takže hadica na polievanie pri praní filtra nieje najšťastnejším riešením. Stavbu máme pripravenú a pri dobrej koordinácii s dodávateľom môže byť v priebehu dvoch dní technológia aj s bazénom osadená a zrealizované technologické rozvody. Na ťahu sú opäť stavebné práce. Obvod je možné zasypať triedeným materiálom pri súčasnom plnení bazénu vodou pričom podmienkou je dokonalé zhutnenie. Rovnako je možné použiť obetónovanie. Zásada je neuponáhľať túto etapu, a sledovať vnútorné steny bazénu .Postupujte rovnomerne po celom obvode a súčasne napĺňajte bazén vodou. Ide o zafixovanie stien v rovnováhe hydrostatických tlakov zeminy a vody. Najčastejšie je v súčasnosti používaný materiál tvorený zmesou polystyrénových guličiek alebo drte s cementom a aditívom, ktoré vytvorí prechodovú vrstvu aby mohlo dôjsť k zmáčaniu a homogenizácii v klasickej miešačke. Výhodou je že táto zmes výborne skopíruje tvar bazénu, má veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti pri dostatočnej pevnosti. Pre zlepšenie pevnosti môžeme pridať ešte piesok. Poslednou etapou ale z estetického hľadiska najdôležitejšou je položenie dlažby. Výber je veľký ale pokým to nieje nevyhnutné vyhýbajte sa zámkovej dlažbe kladenej do pieskového lôžka. Prevádzkovo vhodnejšie sú betónové dlaždice pri vysokej náročnosti keramická dlažba. Nezabúdajme na lemovaciu dlažbu a vhodné špárovanie. Vypĺňanie medzier pri hranách bazéna silikónovými tmelmi je zbytočné, pretože polypropylén je plast “mastný“ (polyolefín) a tmel ani lepidlo na ňom držať nebude. Lemovaciu dlažbu nalepte na podkladový betón a preložte čiastočne cez hranu bazénu. Je to efektné, praktické a ušetrí vám to náročné rezanie betónovej dlažby pretože lemovka nedostatky prekryje. Dostali sme sa do finalizácie a treba ukončiť madlá ku schodisku alebo osadiť rebrík a pripraviť rolovacie zariadenie na kryciu fóliu. Ani jedno nepodceňujte. Večne mladý nebudete a po schodoch je to pohodlnejšie ako po rebríku a madlo nieje tiež na zahodenie. Čo sa týka prekrytia má podstatne väčší význam z hľadiska úniku tepla ako izolácia plášťa a dna. Takmer 40 až 80 % tepla unikne hladinou v dôsledku prestupu do ovzdušia zvlášť za veterného počasia. Poučenie je jednoznačné – voliť polohu na záveternej ale slnečnej strane a riešiť zakrývanie hladiny aspoň krycou fóliou. Na prekrytie je dostatok možností na výber. Od najjednoduchšej fólie cez solárnu, krycie lamely, polykarbonátové dosky s posuvnými modulmi až po plastové profily so sklennou výplňou. To sme sa ale dostali do kategórie interiérových bazénov.

Prevádzka bazénu, radosť alebo starosť?

 

Tak sme sa konečne prepracovali k tomu, že stojíme v plavkách pred bazénom a ideme si vychutnať výsledok práce. Príjemná teplota, číra voda krásne okolie spokojnosť majiteľov bazénu. Nič ale nieje také jednoduché a na oplátku ani zložité ako sa na prvý pohľad zdá, a to platí aj o prevádzke bazénu. Pravidelná údržba a sledovanie kvality vody má tiež svoje čaro. Napríklad už tým, že máte počas celej sezóny vodu v takej kondícii ako na jej začiatku. K tomu je potrebné doplniť výbavu o tester na sledovanie pH a zbytkového chlóru, teplomer, chlórové tablety, vysávač, teleskopickú tyč, sieťku, sadu prípravkov na udržovanie ph a koagulačný prípravok. Sledovanie hodnoty pH je mimoriadne dôležité, pretože jeho zmena je prvým indikátorom možných problémov. Vysoká hodnota pH spôsobuje štípanie očí, nízka zase zvýšenú agresivitu vody. Optimálna úroveň je mierne alkalické prostredie s pH 7,2 až 7,6. Filtračná jednotka vo verzii s ručným ovládaním má dva indikačné faktory pre posúdenie stavu. Ide o tlakovú stratu zobrazovanú na manometri filtra a kvalitu filtrátu. Zachytávaním nečistôt v pieskovej náplni vzrastá odporu filtračnej vrstvy, tým poklesne prietok vody a v limitnom stave aj kvalita filtrátu. Regenerácia náplne sa realizuje spätným tokom vody, čím dôjde k expanzii náplne a uvoľneniu nerozpustných látok a ich odvedenie do odpadu. Filtrácia je riadená časovým cyklom, takže je minimalizované nebezpečenstvo zabudnutia zo strany prevádzkovateľa. V jednoduchšej verzii je možné obdobne dávkovanie chlóru prostredníctvom injektorového dávkovača. Použitie chlóru presnejšie chlórnanu sodného je zatiaľ najrozšírenejšie, ale existujú aj ďalšie pokrokovejšie technológie, ktoré nie sú sprevádzané charakteristickým zápachom a pri alergickej reakcii alebo precitlivenosti ich doporučujem. Snáď pre obraz uveďme niektoré z nich. Rozšírené sú prípravky na bázy kyslíku napr. ozón produkovaný v ozonizačných jednotkách. K oligodynamickým prostriedkom patria prípravky na báze medi , striebra a ich solí ktoré sa na dezinfekciu uvoľňujú z práškových prípravkov alebo uvoľňovaním príslušných iónov z elektród prúdom. Z fyzikálnych metód je vhodné spomenúť napríklad ÚV žiarenie a ultrazvuk. Záverom snáď jedna rada pre prevádzku. Ak zlyhajú všetky pokusy na dosiahnutie uspokojivej kvality vody, prečítajte si návod na prevádzku a údržbu. Uvádzam to zámerne aby ste pamätali na vyžiadanie si takéhoto návodu a zároveň aj zaškolenie pri preberaní technológie od dodávateľa.

Ochutnávka na záver?

 

Skúste si vybrať niektorý z typov celoplastových bazénov, ktoré v rámci programu Aquabad vyrába firma Aquaflot s.r.o Nitra. Predchádzajúci návod na výber dodávateľa a typu bazénu si môžete vyskúšať naživo. Určite si vyberiete niektorú z ponúkaných 54 tvarových a rozmerových kombinácií. Ak by bol výber neúspešný vyrobíme vám bazén podľa vlastného návrhu. Bazény Klasik, Ovál, Lagúna, Perla, Elegant rozmeru 7×3,6×1,2 môžete získať za ceny od 72.000.- do 89.000,- Sk v prevedení so skimmerom alebo za príplatok s horným prelivom. Ku každému typu a veľkosti si môžete vybrať plastové schodisko, nerezový rebrík, madlo, osvetlenie, ohrev, protiprúdové zariadenie, malý bazén s masážnou výbavou, filtračnú jednotku, rolovacie zariadenie, kryciu plachtu, súpravu na údržbu, testovaciu súpravu, prípravky na prevádzku a údržbu. Ak vás táto ponuka zaujala, technici firmy sú pripravení zodpovedať otázky, navrhovať riešenia, previesť vás výrobou a po spracovaní ponuky zabezpečiť dodávku technológie. Záverom vám prajem šťastnú ruku pri výbere a príjemný pobyt vo vlastnom bazéne.

 

Ing. Vladimír Leckéši

Aquaflot s.r.o., Sikárska 8 , 949 05 Nitra

037- 65 14 717, 74 15 303

6559 151-3, 6559 161-3

aquaflot@aquaflot.sk

www.aquaflot.sk