Čistiarne (čističky) odpadových vôd KOFI

ČOV K.O.F.I.

KOFI je kompaktné čistiace zariadenie (čistička) určené na čistenie odpadových vôd s obsahom ropných látok. Súčasťou ČOV sú prípravné a dávkovacie jednotky chemikálií a odvodňovač kalu.

Základná výkonová rada 0,5mini, 1mini, 1, 2 ,3 a 5 m3 / hod. je dostatočná pre nasadenie pri čistení odpadových vôd:

 • z umývania automobilovej techniky na ručných alebo automatických linkách
 • pri umývaní poľnohospodárskej a inej dopravnej techniky
 • v autoservisoch
 • v dopravných podnikoch
 • na čerpacích staniciach pohonných hmôt
 • v halových umývačoch a pod.

Účinnosť:

 • ropné látky do 1 mg / l pri použití sorpčného filtra
 • nerozpustné látky 15 mg / l

ČOV K.O.F.I.Pri použití ČOV KOFI na umývanie techniky je potrebné pred čistiace zariadenie inštalovať sedimentačnú nádrž na oddelenie ťažkých minerálnych podielov, a v prípade využitia vyčistenej vody na opätovné umývanie aj nádrž vyčistenej vody. ČOV pracuje na fyzikálno-chemických princípoch koagulácie, sedimentácie a filtrácie. Do odpadovej vody sú dávkované chemické činidlá, ktoré vyvolajú proces koagulácie. Koaguláciou vytvorené vločky znečistenia sa separujú v reaktore filtráciou vločkovým mrakom, sedimentáciou a plávajúcim filtrom. V prípade zaradenia sorpčného filtra je vyčistená voda odvádzaná do recipientu, resp. časť alebo aj celé množstvo sa vracia do umývacieho okruhu. Tým je možné dosiahnuť značnú úsporu vody na umývanie techniky.

graf-kofi

Výhody ČOV KOFI

 • priaznivý pomer úžitkových vlastností a ceny
 • automatický chod s minimálnymi nárokmi na obsluhu (denná potreba času 30-60 minút)
 • kompaktná konštrukcia a malé rozmery, celoplastové prevedenie
 • nízke prevádzkové náklady, vysoký čistiaci efekt
 • možnosť opätovného použitia vyčistenej vody na umývanie techniky
 • mobilný odvodňovač kalu
 • možnosť automatického riadenia pH a vodivosti rozšírením KOFI o mikroprocesorovú jednotku.

Na zariadenie typovej rady KOFI bol vydaný Súhlasný posudok ministra zdravotníctva SR č. 756 / 97 – 570 / ŠZÚ SR. Osvedčenie technickej inšpekcie SR 664 / 4 / 1997 – STR a Odborný posudok a výsledky skúšok vypracované Výskumným ústavom vodného hospodárstva v Bratislave.