K.O.L. – Priebežné linky

KOL Priebežné linky

Priebežné linky K.O.L sú zariadenia na kontinuálnu úpravu povrchu malorozmerových súčiastok. Sú určené do prevádzok s charakterom chemickej povrchovej úpravy kovových súčiastok. Efekt odstránenia mastnoty, nečistoty, resp. nanesenia povrchovej vrstvy sa dosiahne tlakovým ostrekom v jednotlivých technologických krokoch linky. Súčiastky sú rovnomerne rozmiestnené v jednej vrstve na priebežnom páse ( nerezový drôtený dopravný pás). Prechodom pásu cez jednotlivé zóny je zabezpečená optimálna kombinácia chemického a fyzikálneho pôsobenia roztokov. Pohyb pásu je možné plynulo regulovať frekvenčným meničom.

Priebežné linky K.O.L umožňujú kombinovať nasledovné operácie:

 • odmastenie
 • oplach
 • odfosfátovanie ( fosfátovanie)
 • oplach ( pasivácia)
 • sušenie

KOL Priebežné linkyTechnologické zariadenie tvorí uzatvorený priebežný tunel osadený na nerezovom ráme. Všetky doplnkové agregáty tvoria kompaktný blok. Kapotáž s odnímateľnými prvkami je zo samozhášavého PP. Havarijné zabezpečenie je riešené zabudovanou celoplastovou vaňou.

Pracovné roztoky sú akumulované v nádržiach s priamym alebo nepriamym kontinuálnym ohrevom .Ohrev je zabezpečený prostredníctvom výmenníkov. Vysokotlakové čerpadlá dopravujú média do rozvodu na zónové ostrekové trysky.KOL Priebežné linkyOchrana voči miešaniu roztokov je jednou z predností ofukov. Kvalita pracovných médií je udržovaná gravitačnou a tlakovou filtráciou.

Riadenie a monitorovanie celého zariadenia zabezpečuje riadiaci mikropočítač VIPA 314 ( SIMATIC S7-300).Komunikácia s obsluhou je zabezpečená cez ovládací panel OP77. Prenos dát, resp. diaľkovú komunikáciu a monitoring umožňuje MPI rozhranie. V prípade požiadavky je možné doplnenie o PROFIBUS , resp. Ethernet.

Výhody priebežných liniek KOL:

 • vysoký výkon
 • kvalita upraveného povrchu vyššia ako pri ponore
 • variabilita operácií
 • kompaktná konštrukcia s malou plochou
 • statická poloha súčiastok eliminuje možnosť poškodenia ich povrchu

Priebežná linka KOL v základnom prevedení obsahuje operácie:

 • odmastenie
 • teplý oplach
 • ofuk
 • odfosfátovanie
 • teplý oplach
 • ofuk
 • pasivácia
 • sušenie

Kombinácia operácií použitých v zariadení je voliteľná podľa konkrétnej požiadavky odberateľa. Systém riadenia tiež umožňuje prednastaviť vypnutie určitých častí linky ak to technologický sled umožňuje a tým zvýšiť variabilitu použitia zariadenia K.O.L a hospodárnosť prevádzky.

K.O.L 500 – Kontinuálna odmasťovacia linka, šírka pásu 500 mm

Typ Rozmery (mm) Nominálny výkon Ročná produkcia Príkon
K.O.L 500 9000×2200×2000 400 kg/hod 7920 t/rok 150 kW
Výkon je udávaný pre malorozmerové súčiastky – skrutky M12×50

Priebežné linky K.O.L je možné dodať s nominálnou šírkou pásu 400, 500, 600, 800 mm.