Malé domové čistiarne (čističky) odpadových vôd AQUAFLOT

Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia ap.

Malé biologické ČOV AQ

Malé biologické čistiarne slúžia na čistenie odpadových vôd z malých zdrojov, ako sú napr. rodinné domy, viacbytové jednotky, malé spoločenské zariadenia ap. Umožňujú modernú a ekonomicky výhodnú likvidáciu splaškových odpadových vôd…

Z hľadiska kapacity sú ČOV s typom označeným AQ vyrábané nasledovne:

  • AQ 4 slúži pre čistenie odpadových vôd z produkcie 3 – 6 EO
  • AQ 8 čistenie odpadových vôd z produkcie 7 – 10 EO
  • AQ 12 čistenie odpadových vôd z produkcie 11 – 15 EO

Jeden ekvivalentný obyvateľ – EO – 120 –150 L vody / os / deň, 60 gr BSK5

Výhody domovej čistiarne typu AQ pre domácnosť a životné prostredie:

  • rýchla návratnosť vložených investícií
  • ekonomicky výhodná likvidácia odpadových vôd
  • minimálna požiadavka na zastavanú plochu
  • jednoduchá montáž
  • nenáročná údržba
  • bezzápachová prevádzka
  • vysoká kvalita vyčistenej vody, v zmysle NV č. 269/2010

Na biologické ČOV typovej rady AQ bol vydaný súhlasný posudok ministra zdravotníctva č 14070/98 – SOZ/ŠZÚ SR a osvedčenie TI SR č. 1408/4/1999 STR.

Veľkostná rada Jednotka AQ 4 AQ 8 AQ 12
Kapacita EO 3 – 6 7 – 10 11 – 15
Priemer m 1,3 1,3 1,5
Výška reaktora m 1,5 1,9 2,2
Užitočný objem reaktora m3 1,4 2,45 3,2
Príkon dúchadla W 60 100 120
Hmotnosť – prázdny kontajner kg 60 75 95
Hmotnosť – plný kontajner kg 1460 2525 3295

Prečo je ČOV AQ vhodná voľba pre Vás a Vašu rodinu?