Membránové čistiarne odpadových vôd

Biologické čistiarne odpadových vôd typového radu MBR sú určené na čistenie splaškových odpadových vôd technológiou MBR – membrane biological reactor. Charakteristickým znakom je použitie polopriepustných membrán pre separáciu vločiek kalu od vyčistenej vody. Konštrukcia zariadenia umožňuje účelne regulovať koncentráciu kalu v rozmedzí od 3,5 do 12 kg/m3, čo dáva priestor na zmenu kapacity zariadenia. Usporiadanie linky čistenia začína precíznym mechanickým predčistením cedením s následnými sekciami denitrifikácie a nitrifikácie.


 

Membránový ultrafiltračný modul je ponorený priamo v nitrifikačnej sekcii. Odťah permeátu je zabezpečený čerpadlom s kontinuálnym meraním a reguláciou prietoku. Dvojica dúchadiel zabezpečuje potrebný vnos kyslíka do nitrifikačnej sekcie a čistenie povrchu membrán prechodom mikrobubliniek vzduchu medzipriestorom membránových dosiek. Denitrifikačná sekcia pracujúca v anoxickom režime je homogenizovaná miešadlom.

 

Membrána proces

Precízne riadenie procesu a monitoring hlavných parametrov rieši PLC. Integráciou procesu adaptívneho plnenia a technologických výhod MBR sa dosiahla vysoká prevádzková spoľahlivosť a dosiaľ konvenčnými systémami nedosiahnuteľná kvalita vyčistenej vody.

Vysoká koncentrácia kalu umožňuje integrovať skladovanie kalu priamo v objeme reaktora a pre tieto malé zdroje odťahovať prebytočný kal priamo z jeho priestoru.