Prípravné jednotky roztokov

Prípravné jednotky roztokov

Prípravné jednotky roztokov sú určené na kontinuálnu prípravu chemických roztokov. Hlavné využitie je v oblasti polymérnych flokulantov a koagulantov.

Prípravné jednotky KOMPAKT

Prípravné jednotky Kompakt sú určené na kontinuálnu prípravu chemických roztokov. Hlavné využitie je v oblasti polymérnych flokulantov a koagulantov. Ďalej umožňujú nasadenie pri príprave roztokov vápenného mlieka, bentonitu, práškového aktívneho uhlia, síranu hlinitého…Koncentrát môže byť použitý v práškovej alebo tekutej forme. Príprava je pre menšie množstvá riešená jednokomorovým a pre väčšie množstvá trojkomorovým systémom.

Jednokomorový systém

Jednokomorové stanice sú vyrábané v troch veľkostiach s označením K150, K300, K500. Riadiaci systém je pre všetky varianty prípravných jednotiek identický. Pri jednokomorových je rozsah použitia pre polymérne flokulanty 0,05 až 1,5 %. Pre vápenné mlieko je rozsah rozšírený do koncentrácie 10%. Koagulanty môžu byť pripravené do koncentrácie 100%.

Rozsah použitia staníc K150-500 na prípravu flokulantu

Rozsah použitia staníc K150-500 na prípravu Ca(OH)2

Základné parametre

Polymérny flokulant 0,02-1,5

Typ Nominálny výkon l/h Doporučený rozsah l/hod       Rozmer
d x h (mm)
Inštalovaný
príkon 400V,
50Hz, TNS (kW)
Prípoj
vody (mm)
K150 150 20-200 800×1950 0,9 DN25
K300 300 100-400 1100×1950 1,4 DN25
K500 500 300-600 1300×2200 2 DN25

Základné parametre

Ca(OH)2 0,02-10%

Typ Nominálny výkon l/h Doporučený rozsah l/hod       Rozmer
d x 3 x h (mm)
Inštalovaný
príkon 400V,
50Hz, TNS (kW)
Prípoj
vody (mm)
K150 150 20-800 Ø 800×1950 0,9 DN25
K300 300 500-2000 Ø 1100×1950 1,4 DN25
K500 500 1500-3000 Ø 1300×2200 2 DN32

Trojkomorový systém

Trojkomorové stanice sú vyrábané v piatich veľkostiach s označením K1000, K2000, K4000, K8000, K12000. Dokonale miešaný prvý stupeň je ďalej doplnený o zreciu a zásobnú nádrž. Variabilitu rozširuje možnosť časovo prerušovaného režimu miešania v dvoch posledných stupňoch. Ojedinelé riešenie je aplikované v dispergátory pri predzmáčaní, homogenizácia v násypke šnekového dávkovača. Vertikálne vrtuľové miešadlá obsahujú len vysokopevné plastové časti.

Riadiaci systém koordinuje prácu všetkých častí jednotky a zabezpečuje:

Rozsah použitia flokulačných staníc K1000-12000

 • prístup cez alfanumerický displej a klávesnicu
 • kódovaný prístup obsluhy do menu nastavení
 • zmenu koncentrácie len zadaním požadovanej hodnoty v %
 • bilancie spotreby koncentrátu a roztoku
 • počet hodín chodu
 • poruchové hlásenia a blokácie (min. hladiny roztoku a koncentrátu…..)
 • pravidelný preplach potrubí
 • ohrev výstupnej komory
 • výstupy na riadenie násypky, prípadne čerenie sila, odprašovacieho filtra
 • ohrev výstupnej komory dávkovača
 • časové riadenie chodu miešadiel
 • jednoduchú kalibráciu dávkovača pri zmene koncentrátu

Rozsah použitia flokulačných staníc K1000-12000

Základné parametre

Polymérny flokulant 0,02-1,5%

Typ Nominálny výkon l/h Doporučený rozsah       Rozmer
d x š x h (mm)
Inštalovaný
príkon 400V,
50Hz, TNS (kW)
Prípoj
vody (mm)
K1000 1000 500-1200l/hod 2200×800×1800 2 DN25
K2000 2000 1000-2500l/hod 3150×1150×2000 2,8 DN25
K4000 4000 2400-5000l/hod 3150×1500×2100 5 DN32
K8000 8000 5000-9500l/hod 4500×1700×2500 7 DN40
K12000 12000 8000-14000l/hod 5500×1800×2500 8,8 DN50