Tlakové filtre FTS

Tlakové filtre slúžia pre zachytávanie suspendovaných látok z vody na povrchu zŕn a póroch filtra. Sú to látky filtrovateľné v prirodzenej forme, alebo po chemickej úprave, použitím vhodných koagulantov

Zariadenia tejto typovej rady sú konštruované ako plnoautomatické, stojaté s prúdením zhora nadol. Celý proces je ovládaný mikroprocesorovou riadiacou jednotkou EKO 200. Celoplastový hydraulický rozvod s membránovými ventilmi Georg Fischer, je zárukou vysokej kvality a spoľahlivosti chodu. Filtračná náplň je väčšinou trojvrstvá. Doporučený je kremičitý piesok, antracit alebo aktívne uhlie.

Druh, zrnitosť a merná hmotnosť filtračnej náplne sa určí podľa druhu filtrovanej vody a v závislosti od požiadaviek na kvalitu výstupnej vody.

Pri bežných aplikáciách je postačujúce nasadenie jedného filtra, pri požiadavke vysokej kvality je nutné zaradiť dva filtre v sérii.

Hlavné oblasti aplikácie

 • úpravne pitných vôd
 • terciárne dočistenie v čistiarňach odpadových vôd
 • filtrácia a úprava technologických vôd
 • filtrácia kondenzátov
 • úprava povrchových vôd

Maximálne prietoky sú stanovené pre dočisťovania s filtračnými rýchlosťami 15 m/h.

Skutočný prietok – kalová kapacita je stanovená technológom, podľa aplikácie.

Súčasťou dodávky je hydraulický rozvod s ovládacími prvkami. Pri požiadavke kompletnej dodávky zaraďujeme aj prídavné a dávkovacie jednotky KOMPAKT a čerpaciu techniku.

Proces filtrácie

Vlastný proces filtrácie môže byť doplnený:

 • odstraňovanie Fe, Mn
 • úpravu tvrdosti (zmäkčovanie, stvrdzovanie)
 • koaguláciu
 • dekarbonizáciu
 • hygienické zabezpečenie (Cl2, NaCIO2)

Chod filtra

Chod filtra pozostáva z troch cyklov:

 • filtrácia, zachytávanie nerozpustných látok na filtračnej náplni, prietok vody zhora nadol
 • pranie, vyplavovanie zachytených suspendovaných látok z filtračnej náplne, prietok zdola nahor
 • filtrovanie, vrátenie expandovanej filtračnej náplne do pôvodného stavu, prietok zhora nadol.

Typová rada tlakových filtrov FST

Typ Maximálny
prietok m3/h
Hmotnosť
kg
Objem
náplne
Priemer
mm
Výška
mm
FST 05 5 620 0,35 600 1900
FST 08 8 1130 0,58 800 1900
FST 10 12 1800 0,94 1000 2100
FST 12 17 2500 1,36 1200 2100
FST 15 26 3900 2,12 1500 2100
FST 20 47 6500 3,77 2000 2400
FST 25 73 10200 5,89 2500 2400
FST 30 106 15500 8,48 3000 2400