Žumpy

Žumpa slúži na dočasnú akumuláciu odpadových vôd pred ďalšou likvidáciou vývozom.

Charakteristika žúmp

Pri konštrukcii je využitý staticky najvhodnejší kruhový pôdorys s rovným dnom a  kužeľovým vekom . Asymetrický prechodový kužeľ umožňuje v prípade potreby bezpečné čistenie a kontrolu vnútorného objemu. Materiál telesa PP alebo PE je charakteristický vysokou chemickou odolnosťou a pevnosťou. Materiál je vyrábaný vytlačovaním a preto je vnútorný prierez homogénny bez lunkrov. Okrem použitia na skladovanie odpadových vôd sú nádrže použiteľné aj na skladovanie iných kvapalných alebo práškových médií. Častou aplikáciou je skladovanie dažďových vôd alebo vôd z domových čistiarní. Technika zvárania na tupo v plnoautomatickom režime aplikovaná pri výrobe predstavuje v súčasnej technickej praxi maximálnu kvalitu zvarov s dlhodobým koeficientom 0,9.

Žumpy sú vyrábané v piatich veľkostných triedach daných priemerom telesa. Základná výška môže byť nadstavená ďalším segmentom a tým dosiahnuť vyšší akumulačný objem. Prechodový kužeľ a príklop umožnia zväčšiť objem a vytvoriť uzatvorený celok s plastovým príklopom.

Uvedený výrobok bol posudzovaný podľa § 12 ods.3, zákona č.264/1999 Z.z. a je v zhode s technickými požiadavkami Vyhláška č. 158/2004 Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky. Pri konštrukcii boli použité nasledovné technické normy – STN EN 12 573-1, STN EN 12 573-2, STN EN 1778, STN EN 12 566-1

Tabuľka základných typov žúmp

Veľkostná
rada
žumpy
d
mm
hO
mm
hU
mm
hUN
mm
hON
mm
a
mm
V
m3
VN
m3
I 1278 1521 1835 2021 2335 455 2,0 2,5
II 1601 1526 1985 2026 2485 580 2,9 3,9
III 1920 1526 2120 2026 2620 715 4,3 5,7
IV 2238 1540 2325 2040 2825 930 5,8 7,7
V 2556 1540 2525 2040 3025 1130 7,6 10,1

Príklad objednávky: Žumpa II, A, C, D – znamená žumpa otvorená s nadstavbou a vtokovou rúrou s objemom 3,9m.