Agrokomplex 2013

Naša expozícia – výstavné políčka za pavilónom M4 – voľná plocha „L“.

Srdečne Vás pozývame do našej expozície na 40. ročník medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy AGROKOMPLEX.

Máte možnosť vidieť domové čistiarne odpadových vôd, nádrže, žumpy, vodomerné šachty, bazény, lapoly, odlučovače tukov.

Pracovníci nášho obchodného oddelenia Vám radi podajú bližšie informácie k vystaveným výrobkom.

Tešíme sa na Vašu návštevu v dňoch:

22. – 24.08.2013 od 09.oohod – 18.00hod

24.08.2013 od 09.00hod – 17.00hod

Príďte s nami osláviť 20. výročie založenia našej spoločnosti.

20 ROKOV VÁM PRINÁŠAME PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

Infolinka 0905 011 911