Domová čistička odpadových vôd – 2. časť

V prvej časti príspevku o domových čistiarňach odpadových vôd sme priniesli informácie, ktoré by mali vytvoriť dostatočný základ pri jeho rozhodovaní a pomôcť k tomu, aby výsledok splnil jeho očakávania a neznamenal sklamanie. V nasledujúcom texte sa pokúsime všetky dôležité fakty potrebné pre budúceho používateľa zosumarizovať.. Osadenie ČOV Aq Výber...
Zobraz celý článok

Domová čistička odpadových vôd – 1 časť

V nasledujúcom texte sa pokúsime zosumarizovat‘ všetky dôležité fakty o domových ČOV potrebné pre budúceho používateľa, ktoré by mali vytvoriť dostatočný základ pri jeho rozhodovaní a pomôcť k tomu, aby výsledok splnil jeho očakávania a neznamenal sklamanie. V súčasnosti sa o domových čistiarňach odpadových vôd nedá hovoriť ako o novinke...
Zobraz celý článok