Časté otázky

Je potrebné k Vašej čističke mať aj nádrž pre dúchadlo?

Nádrž ani iné doplnky nie sú potrebné. Čistiarne AQ sú priamo vybavené konzolou pre dúchadlo v reaktorovej časti. Z toho dôvodu je aj poklop odvetraný a bezpečne chránený.

Podľa čoho vyberiem veľkosť čistiarne?

Základným parametrom pri výbere veľkosti a kapacity zariadenia je množstvo a znečistenie vyprodukovaných odpadových vôd, no zohľadňuje sa aj počet obyvateľov domu a jeho časový režim. Na základe týchto údajov vám profesionálny projektant vyberie vhodnú technológiu a kapacitu čistiarne.

Aká je záručná doba na vaše čistiarne?

Na všetky čistiarne odpadových vôd poskytujeme dvojročnú záruku. Súčasťou našich služieb je aj hot line servis. To znamená, že okamžite po vašom telefonáte vyšleme odborne vyškoleného servisného technika, ktorý odstráni poruchy čistiarne priamo na mieste.

Píše sa čistička alebo čistiareň?

Možno ste sa v iných zdrojoch stretli s názvom čistička, resp. čističky odpadových vôd. Takéto označenie však spisovná slovenčina nepozná, správny názov zariadenia je čistiareň, resp. čistiarne odpadových vôd.