Certifikácia ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša spoločnosť získala koncom roka 2015 certifikát manažérstva kvality ISO 9001:2009 a ISO 9001:2008.

Certifikačný orgán ISO QUALITYCERT s.r.o. v roku 2018 potvrdil na základe auditu manažérskych systémov, že spoločnosť AQUAFLOT spol. s r.o. má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008.