Čistička odpadových vôd AQ4 – správna voľba.

Domová čistiareň odpadových vôd AQ4 je určená pre čistenie odpadových vôd z  produkcie 3 – 6 obyvateľov.

Zostava čistiarne pozostáva z nasledujúcich komponentov:

 • kompletný plastový reaktor AQ4,
 • membránové dúchadlo, konzola dúchadla, pripojovacie potrubie dúchadla,
 • nadstavba výšky 300 mm (postačuje pre kanalizáciu v hĺbke 600mm),
 • celoplastový poklop o priemere 700 mm, PEHD, odolný ÚV, stálofarebný, odvetraný, uzamykateľný,
 • prítokové potrubie s košom na zhrabky, odtokové potrubie so žľabom a reguláciou prívalových vôd.

Žiadne ďalšie náklady, v cene je plne funkčný výrobok.

V čom je ČOV AQ 4 jedinečná, oproti konkurenčným výrobkom?

 • Konštrukčné riešenie mechanického predčistenia a dosadzovacej nádrže s vtokovou zónou a deflektorom nenájdete v žiadne inej čistiarni.
 • Centrálny kolektor na rozvod vzduchu a tlmenie rázov, plniaci aj výraznú statickú funkciu telesa nenájdete v žiadnej inej čistiarni.
 • Dúchadlo inštalované priamo na konzole v telese nadstavby s bezpečnou fixáciou a ochranou nenájdete v žiadne inej čistiarni – žiadne doplnkové nádrže, boxy ani priestor v pivnici ktoré zvyšujú cenu a náročnosť realizácie.
 • Prepadová hrana na odtoku s funkciou vzdutia hladiny a reguláciou prívalových vôd.
 • Celoplastový kužeľový prechod, s vekom o priemere iba 700 mm na povrchu terénu ako súčasť nadstavby, nenájdete v žiadnej inej čistiarni.
 • Uzamykateľný stálofarebný plastový poklop s odvetraním, odolný voči mrazu.
 • Montáž a zaškolenie u zákazníka vykonáva kvalifikovaný technik výrobcu.
 • Materiál telesa je primárny čistý plast (PP-H/PEHD), žiadny regranulát s pochybnou zvariteľnosťou. Kvalitu polotovaru nielen deklarujeme, ale aj v praxi plníme.
 • Regulácia množstva vzduchu kalibrovanými tryskami -žiadne nenastaviteľné armatúry a ventily. Výrobca zoradí, zákazník používa.

Čo spĺňame a deklarujeme ako samozrejmosť:

 • Bezkonkurenčná cena za špičkové dielenské spracovanie a kvalitné komponenty.
 • Moderná a ekonomicky výhodná likvidácia odpadových vôd.
 • Bezzápachová a tichá prevádzka.
 • Nízke prevádzkové náklady = spotreba 1,44kWh/deň.
 • Nenáročná údržba.
 • Minimálna požiadavka na zastavanú plochu.
 • Vysoká kvalita vyčistenej vody – bezpečne plníme kvalitu vody v zmysle NV č. 269/2010 Z.z..
 • ČOV AQ má vydaný certifikát podľa STN EN12566-3+A1:2009 príloha ZA, súhlasný posudok ministerstva zdravotníctva č. 14070/98-SOZO/ŠZÚ SR a osvedčenie TI SR č. 1408/4/1999-STR.
 • Záručný a pozáručný servis vykonávaný kvalifikovaným personálom so špičkovým vybavením (pH meter, oxi meter vo výbave bežného technika), mikroskopické vyšetrenie, laboratórne analýzy vo vlastnom laboratóriu
 • Odborne vyškolený personál Vám vždy rád poradí a pomôže. Na každú otázku dostanete kvalifikovanú odpoveď. Za návrhy a podnety na zlepšenie Vám vopred ďakujeme.

Ak sa chcete o našej odbornosti a  serióznosti presvedčiť osobne, radi Vás privítame v  našej spoločnosti AQUAFLOT spol. s r.o. Nitra.  Presvedčte sa sami,  že stále platí :

„Lepšie raz vidieť,  ako stokrát počuť.“