Kontajnerová úpravňa vody

 

Novinka v sortimente produktov

Kontajnerová ÚV rieši technológiu úpravy podzemnej vody.

Z pohľadu kvalitatívnych parametrov úpravňa vody zabezpečuje:

  • odstraňovanie Fe, As, farby, Mn, zákalu
  • dezinfekciu
  • akumuláciu upravenej vody s tlakovou stanicou

 

 

 

Video zo slávnostného otvorenia úpravne vody
Miesto osadenia: Glogonj – Srbsko

 

ÚV Glogonj

ÚV Glogonj - 3D model