Ministerstvo zdravlja Podgorica, Areál Zdravlja Bjelo Polje, Čierna Hora

21.03.2013 bola spustená do prevádzky biologická čistiareň odpadových vôd AQ100 pre Areál Zdravlja v Bjelom Polji. Čistiareň odpadových vôd bola realizovaná na základe zmluvy o dielo s Ministerstvom zdravlja Podgorica, Čierna Hora. Projekt bol realizovaný v spolupráci so Svetovou bankou.