O nás

Spoločnosť AQUAFLOT rieši problémy partnerov v oblasti čistenia a úpravy vody. Zabezpečuje projektovanie, výrobu, montáž a servis týchto zariadení. Dôraz pritom kladie na návrh a dodávku technologickej zostavy, ktorá zabezpečí dosiahnutie požadovanej kvality vyčistenej, resp. upravenej vody.

 

Spoločnosť AQUAFLOT má dostatočný technický a technologický potenciál, ktorý využíva pri vývoji nových výrobkov a tiež pri návrhu technológií čistenia a úpravy vôd na mieru pre svojich zákazníkov. Spoločnosť kladie dôraz na aplikáciu vlastných výrobkov v technologických linkách. Spoločným znakom vyrábaných zariadení je možnosť ich vzájomného kombinovania vo viacstupňových technologických linkách čistenia, ktoré sú určené pre odpadové vody s vysokým organickým zaťažením.

Zameranie spoločnosti:

 • projekcia ČOV a úpravní vody
 • výroba, montáž a servis ČOV pre:
  • vody s obsahom ropných látok
  • komunálne odpadové vody
  • priemyselné odpadové vody
 • výroba, montáž a servis úpravní vody
 • intenzifikácie a rekonštrukcie jestvujúcich ČOV a úpravní vody
 • výroba a montáž tlakových filtrov
 • plastové nádrže a zásobníky, veľkokapacitné nádrže a zásobníky – typizované a atypické
 • dávkovacie jednotky chemických roztokov
 • plastové potrubné systémy – dodávka a montáž
 • laboratórne testy a analýzy
 • poradenská činnosť

V prípade, že máte záujem o niektorú oblasť kontaktujte nás prosím telefonicky, prípadne priamo v sídle spoločnosti, kde Vám naši pracovníci poskytnú bližšie informácie.