Vývoj spoločnosti

2002

 • K.O.L. – priebežné linky na kontinuálnu úpravu povrchu súčiastok

1999

 • AQUABLOK – vodomerné šachty

1998

 • AQ4,8,12 – malé biologické ČOV pre čistenie odpadových vôd z rodinných domov, penziónov, trvalo osídlených rekreačných zariadení
 • Aquabad – plastové bazény s príslušenstvom
 • OT – odlučovače tukov

1997

 • Aquaflot – biologické čistenie na báze nízko zaťažovanej aktivácie ako dočistenie predčistených vôd pred vstupom do recipientu

1996

 • K.O.F.I. – typová rada koagulačno-filtračných zariadení s vločkovým mrakom a plávajúcim filtrom riadená mikroprocesorom, doplnkové zariadenia – rošty SR5000, sedimentačné nádrže SN, zásobné nádrže ZNF a tlakové stanice ATS
 • SOLAP – sorpčné odlučovače ľahkých kvapalín

1995

 • FSR – typová rada plnoautomatických tlakových filtrov
 • Kompakt – prípravné a dávkovacie jednotky chemických reagencií

1994

 • Profi – typová rada koagulačných čistiarní
 • Aquaplast – program plastových nádrží a zásobníkov, veľkokapacitné nádrže a zásobníky
 • Modulárne ČOV – čistiarne odpadových vôd určené pre rôzne priemyselné prevádzky, charakteristické rôznorodým zložením