Vývoj spoločnosti

2022

 • Závitovkový dopravník – doprava kalov
 • KOFI Eco – inovácia
 • Riadiaca jednotka PLC III – inovácia
 • Nadstavba na AQ4 mobilná– dodávky do zahraničia bez montáže –zjednodušenie zmeny výšky nadstavby bez prítomnosti technika

2021

 • PE kryt Nádrže, žumpy, vodomerné šachty – vákuovo tvarovaný – zvýšenie tuhosti
 • Zostava BLOK 0,5 – dávkovacia zostava sorpcia, koagulácia, neutralizácia, flokulácia
 • Zostava BLOK 0,5 Eco – dávkovacia zostava sorpcia, koagulácia, neutralizácia, flokulácia
 • Technologický blok AQ4 – inovácia – bez prestupu v asymetrickom kuželi
 • Pásový zberač oleja PZO 200
 • IT 1300kombi – systém čistenia odpadových vôd pre nepravidelne navštevované objekty

2020

 • Kompakt typová rada E – prípravná jednotka roztokov
 • Kontajnerová ČOV – pre odpadové vody z mliekárne
 • Cyklón – systém čistenia vzduchu pri výrobe liadku
 • Stanica Kompakt Big-bag – zariadenie na prípravu roztokov a suspenzií

2019

 • Kompakt K 150 – prípravná jednotka roztokov
 • Bioscruber – systém čistenia vzduchu pri odorizácii výfukových plynov z ČOV
 • Sorpčný box – odstraňovanie zostatkových koncentrácií cínu z odpadovej vody

2018

 • PE kryt Nádrže, žumpy, vodomerné šachty – vákuovo tvarovaný
 • Hybridná biologická ČOV
 • Blokový vsakovací systém AQVSAK
 • Brodítko PP – PP brodítko pre verejné bazény
 • Brodítko A2 – nerez brodítko pre verejné bazény

2017

 • PE kryt ČOV AQ4 – vákuovo tvarovaný

2016

 • Technologický blok – doplnok k ČOV AQ – umiestnenie riadiaceho systému a dúchadla
 • Kontajnerová úpravňa vody – technológia umiestnená v kontajneri (úspora miesta)
 • Riadiace jednotky AQ PLC I, II, III – rada riadiacich jednotiek pre ČOV AQ4

2015

 • Kompakt K 4000-3-1 – Prípravná jednotka

2014

 • ČOV MBR 7000EO – membránová technológia pre čistenie vôd z farmaceutickej výroby

2013

 • Kontajnerová Biologická ČOV  – biologická ČOV umiestnená v kontajneri

2012

 • Kompakt K 9000 – prípravná jednotka roztokov
 • Kompakt K 2000e-3-1– Automatická prípravná jednotka

2011

 • RS – Rotačné sito – zariadenie určené na zachytávanie hrubých nečistôt
 • Biologická ČOV pre 1400EO
 • Kompakt easy 1000 s násypkou – prípravná jednotka roztokov

2010

 • ČOV AQ4 MBR – biologická ČOV s membránovou technológiu

2009

 • KOFI mini – ČOV pre čistenie vôd z umývania automobilovej techniky na ručných alebo automatických linkách

2008

 • Kontrolná šachta pre vsakovací objekt

2002

 • K.O.L. – priebežné linky na kontinuálnu úpravu povrchu súčiastok

1999

 • AQUABLOK – vodomerné šachty

1998

 • AQ4,8,12 – malé biologické ČOV pre čistenie odpadových vôd z rodinných domov, penziónov, trvalo osídlených rekreačných zariadení
 • Aquabad – plastové bazény s príslušenstvom
 • OT – odlučovače tukov

1997

 • Aquaflot – biologické čistenie na báze nízko zaťažovanej aktivácie ako dočistenie predčistených vôd pred vstupom do recipientu

1996

 • K.O.F.I. – typová rada koagulačno-filtračných zariadení s vločkovým mrakom a plávajúcim filtrom riadená mikroprocesorom, doplnkové zariadenia – rošty SR5000, sedimentačné nádrže SN, zásobné nádrže ZNF a tlakové stanice ATS
 • SOLAP – sorpčné odlučovače ľahkých kvapalín

1995

 • FSR – typová rada plnoautomatických tlakových filtrov
 • Kompakt – prípravné a dávkovacie jednotky chemických reagencií

1994

 • Profi – typová rada koagulačných čistiarní
 • Aquaplast – program plastových nádrží a zásobníkov, veľkokapacitné nádrže a zásobníky
 • Modulárne ČOV – čistiarne odpadových vôd určené pre rôzne priemyselné prevádzky, charakteristické rôznorodým zložením