POĎAKOVANIE

Coneco 2016_2

Spoločnosť AQUAFLOT spol. s r.o. sa v dňoch 6. – 9.4. 2016 zúčastnila na výstave CONECO, RACIOENERGIA, VODA v Bratislave a v dňoch 14. – 17.4. 2016 na výstave GARDENIA, DOMEXPO v Nitre. Touto cestou sa Vám chceme poďakovať za účasť, návštevu, podporu a dôveru, ktorú ste nám návštevou nášho stánku prejavili a veríme, že povedie k vzájomne výhodnej spolupráci.

Ak máte ďalšie otázky alebo v prípade, ak chcete viac informácií o našich produktoch, neváhajte nás kontaktovať.
Ďakujeme.