Technológie úpravy vody

Obec Slavec

úprava pitnej vody – hygienické zabezpečenie

Úpravňa vody – RIBE Slovakia Dubnica nad Váhom

zmäkčovanie kotlovej vody – zmäkčovací filter WZD 2.30.120

Úpravňa vody – Bloomsbury Pacific Slovakia a.s. Lučenec

zmäkčovanie kotlovej vody – zmäkčovací filter WZD 2.30.120

ŽS Zbehy

úprava pitnej vody – odstraňovanie dusičnanov, hygienické zabezpečenie

Obec Čertižné

úprava vody z povrchového zdroja – piesková filtrácia, dezinfekcia

Glass Vráble

výroba demineralizovanej vody

Obec Klokočov

úprava vody z povrchového zdroja – koagulácia, piesková filtrácia, dezinfekcia

Assi Domän Packaging Štúrovo

demineralizácia vody

SeVaK Liptovský Mikuláš

dezinfekcia vody pre vodojemy

Úpravňa vody Hybrav Nitra

úprava napájacej vody pre kotly a klimatizáciu

Penzión Pod lipou Modra

Harmónia – hygienické zabezpečenie pitnej vody

Kalcit Gombasek

hygienické zabezpečenie pitnej vody

Úpravňa vody ZŠ Nitra

zmäkčovanie kotlovej vody – zmäkčovací filter ZF70

Úpravňa vody ČS Conoco Jet Prešov

demineralizácia vody

Úpravňa vody Nemocnica Nové Zámky

zmäkčovanie kotlovej vody – zmäkčovací filter ZF70

Úpravňa vody ZŠ Dolné Krškany

zmäkčovanie kotlovej vody – zmäkčovací filter ZF70

Úpravňa vody SeVaK Žilina, Martinské Hole

4.5 l/s, koagulácia, filtrácia, stvrdzovanie, chlorácia – 3× FST08

Breda Nitra

výroba demineralizovanej vody