Technológie čistenia odpadových vôd

Fyzikálno-chemické čistiarne KOFI

CMK Zvolen

ČOV KOFI 3, sorpčný filter ZNF 3, tlaková stanica – umývanie techniky

Autosalón Opel Nitra

ČOV KOFI 1, sorpčný filter ZNF 1 – umývanie techniky

JMF Bratislava

ČOV KOFI 3 – umývanie techniky

Autosalón Araver Trenčín

ČOV KOFI 1 – umývanie techniky

Slovenská pošta Nitra

ČOV KOFI 2 – umývanie techniky

Werax Trade Bardejov

ČOV KOFI 2, sorpčný filter ZNF 2, sedimentačná nádrž SN 2 – umývanie techniky

Kovotvar Kúty

ČOV KOFI 2, sorpčný filter ZNF 2, tlakové stanice – umývanie techniky

BMC Iveco Nitra

ČOV KOFI 1, sedimentačná nádrž SN 2, ATS, sorpčný filter – umývanie techniky

SAD Dunajská Streda

ČOV KOFI 3, ATS, umývacie rošty – umývacia linka autobusov

SAD Galanta

ČOV KOFI 3, ATS, umývacie rošty – umývacia linka autobusov

Zajac ČS PHM

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 2 Kombi, sorpčný filter ZNF 2, umývacie rošty – umývacie centrum

MV SR Polícia Košice

ČOV KOFI 1, ATS s recirkuláciou vyčistenej vody – umývacia linka áut

Porsche Auto Nitra

ČOV KOFI 2 – umývanie techniky

ČS ESSO Košice

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 2, sorpčný filter ZNF 1, sedimentačný rošt, ATS – umývanie techniky

ELEKTROVOD a.s. Bratislava

ČOV KOFI 3 – umývanie techniky

Mercedes Servis Bratislava

ČOV KOFI 1, sedimentačná nádrž SN 2, sorpčný filter ZNF 1 – umývanie techniky

Modest Delta Bánovce nad Bebravou

ČOV KOFI 1, sedimentačná nádrž SN 2, sorpčný filter ZNF 1, sedimentačný rošt, ATS – umývanie techniky

Assi Domän Packaging Štúrovo

ČOV KOFI 5, sedimentačná nádrž SN 5, sorpčný filter ZNF 2, sedimentačný rošt, ATS – umývanie techniky

Slovtransgaz Rožňava

ČOV KOFI 2 – umývanie techniky

NIOB Vráble

ČOV KOFI 2, nízko zaťažovaná aktivácia, terciárne dočistenie – čistenie vôd z práčovne

Regnum Bavaria Prešov

ČOV KOFI 2 – umývanie automobilov

Technické služby mesta Partizánske

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 5, sorpčný filter ZNF 5, sedimentačný rošt, ATS – čistenie zaolejovaných vôd

SPP centrálne garáže Bratislava

2x ČOV KOFI 5, sedimentačné nádrže, umývacie rošty, ATS – umývanie automobilov

Fonhit s.r.o. Košice

ČOV KOFI 0,5 – čistenie zaolejovaných vôd      ČOV KOFI 2 – čistenie zaolejovaných vôd

Ultramax s.r.o. Trenčín

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 2, sedimentačné rošty, ATS s recirkuláciou, reverzná osmóza – umývanie áut

Autoplyn Bardejov

ČOV KOFI 1, sedimentačná nádrž SN 1, sorpčný filter ZNF 1, ATS – umývanie automobilov

Autotauris Rimavská Sobota

ČOV KOFI 1, sedimentačná nádrž SN 1, sorpčný filter ZNF 1, ATS – umývanie automobilov

ALBEX Seat Nitra

ČOV KOFI 1 – umývanie áut

Slovtan Contract Tannery s.r.o. Liptovský Mikuláš

ČOV KOFI 10 s príslušenstvom – predčistenie odpadových vôd z úpravy kože

DPMB Bratislava

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 2, sorpčný filter ZNF 1 – umývanie techniky

Simbioz Kyjev

3x ČOV KOFI 0,5 pre VW Kyjev – obchodné zastúpenie pre Ukrajinu

EPOTRANS Sládkovičovo

ČOV KOFI 5, 2x sedimentačná nádrž SN 3, sorpčný filter ZNF 3 – umývareň STK

NAD Nitra

ČOV KOFI 0,5 – čistenie zaolejovaných vôd

DPMB Bratislava

ČOV KOFI 5 – umývanie autobusov

PVOD Kočín

ČOV KOFI 0,5 – umývanie poľnohospodárskej techniky

Zlatá Studňa Široké

ČOV KOFI 2 – umývanie kamiónov

Rozadol Bratislava

ČOV KOFI 0,5, sedimentačná nádrž SN 2, sorpčný filter ZNF 0,5 – umývanie automobilov

M-Expres Sped Trnava

ČOV KOFI 10 s príslušenstvom – umývanie návesov a cisterien

Poľnohospodárske družstvo Močenok

ČOV KOFI 2 – čistenie zaolejovaných vôd

Mannet Madunice

ČOV KOFI 0,5 – čistenie zaolejovaných vôd

Horváth Trans Dunajská Streda

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 3, sorpčný filter ZNF 2 – umývanie kamiónov

DALITRANS Veľké Bierovce

ČOV KOFI 3, sedimentačná nádrž SN 3, sorpčný filter ZNF 3, sedimentačný rošt – umývanie kamiónov

P.G. Trade Dvory nad Žitavou

ČOV KOFI 0,5, sorpčný filter ZNF 5 – čistenie zaolejovaných vôd

Poľnohospodárske družstvo Neverice

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 5, nádrž vyčistenej vody – čistenie zaolejovaných vôd

Poľnohospodárske družstvo Hlohovec

ČOV KOFI 2, sedimentačná nádrž SN 5, rošt, nádrž vyčistenej vody, ATS, umývací stroj – umývacie miesta Sasinkovo, Pastuchov, Hlohovec

YADO s.r.o. Handlová – čistenie vôd z umývania áut

ČOV KOFI 0,5, sedimentačná nádrž SN 2, sedimentačný rošt – čistenie vôd z umývania áut

AM TeAM s.r.o. Šaľa – čistenie vôd z umývania áut

ČOV KOFI 0,5, sedimentačná nádrž – čistenie vôd z umývania áut

Národná diaľničná spoločnosť a.s. stredisko Trenčín

ČOV KOFI 2 – čistenie vôd z umývania cestnej techniky

Železničná spoločnosť Slovensko a.s. Bratislava

ČOV KOFI 2, sorpčný filter – čistenie vôd z umývania rušňov

Fyzikálno-chemické čistiarne PROFI

Mier a.s. Topoľčany

ČOV PROFI 2, otvorený filter – vody zo striekacích kabín a nanášania lepidiel

Lumas M+M Nitra

ČOV PROFI 5, biofilter, tlakový filter FST 08 – voda z mäsovýroby a spracovania šunky

Rezba Považany

ČOV PROFI 5, dvojstupňová filtrácia FST 06 – voda z odstraňovania náterov, farby a lepidiel

ÚSS Klasov

jednostupňová filtrácia FST 06 – terciárne čistenie po biologickom čistení

PD Veľké Uherce

ČOV PROFI 2, jednostupňová filtrácia FST 06 – umývanie poľnohospodárskej techniky

SŠL Banská Štiavnica

ČOV PROFI 2, jednostupňová filtrácia FST 06 – umývanie lesnej kolesovej techniky

ŽSR Bratislava

ČOV PROFI 5, jednostupňová filtrácia FST 08 – halový umývač vlakových súprav

RD Prievidza

ČOV PROFI 2, jednostupňová filtrácia FST 06 – umývanie rušňov, olejové hospodárstvo

RS Bezovec

jednostupňová filtrácia FST 04 – terciárne čistenie po biologickom čistení

Biologické čistiarne odpadových vôd

RONN s.r.o. Nitra (Habovka)

ČOV AQ50, čerpacia stanica – splaškové vody z motorestu

Obec Oslany

ČOV AQ250 – odkanalizovanie  viacbytových jednotiek

Obec Alekšince

ČOV AQ50 – splaškové vody z viacbytových jednotiek

Obec Lukáčovce

ČOV AQ150, čerpacia stanica – splaškové vody z viacbytových jednotiek

Obec Ratnovce

ČOV AQ25, čerpacia stanica – odkanalizovanie obecného úradu a škôlky

Obec Čab

3x ČOV AQ35 – odkanalizovanie  viacbytových jednotiek

Energonet (Lemešany, Veľké Kapušany)

ČOV AQ25, čerpacia stanica – odkanalizovanie trafostanice

SeVak Žilina OZ Martin

ČOV Sučany (1800 EO) – intenzifikácia biologického stupňa

RS Jelenec

ČOV – čistenie splaškových odpadových vôd

ODLÚ Trávnica

ČOV – čistenie splaškových odpadových vôd

Diotec Vrbové

ČOV (320 EO) – čistenie splaškových odpadových vôd

Timat Nitra

ČOV AQ50, čerpacia stanica – odkanalizovanie motorestu

Obec Soblahov

ČOV AQ100, čerpacia stanica – odkanalizovanie viacbytových jednotiek

Semikron Vrbové

2x ČOV AQ300, čerpacia stanica – odkanalizovanie závodu

Obec Pruské

ČOV AQ200, čerpacia stanica – odkanalizovanie viacbytových jednotiek

Horváth Trans Dunajská Streda

ČOV AQ25, čerpacia stanica – odkanalizovanie areálu

OMS Čáčov

ČOV AQ300, čerpacia stanica, dezinfekcia, mikrofiltrácia – areál výrobného závodu

Zlatá Studňa Široké

ČOV (2500 EO) – selektorová aktivácia – výroba nealkoholických sladených nápojov

Baubuild Bratislava (Stupava)

ČOV AQ200, čerpacia stanica – odkanalizovanie viacbytových jednotiek

HM Cars Nitra

ČOV AQ300, čerpacia stanica – areál showroomu a predajne automobilov

Obec Čakajovce

ČOV AQ150, čerpacia stanica – odkanalizovanie viacbytových jednotiek

Xella Šaštín – Stráže

ČOV AQ150, čerpacia stanica – areál výrobného závodu

Hypermarket TESCO Levice

ČOV AQ150-DN, čerpacia stanica – splaškové vody z hypermarketu

OMV Slovensko s.r.o. Tekovské Nemce

2x ČOV AQ150-MBR, čerpacia stanica – čistenie splaškových vôd

OKE Plastic SK s.r.o. Trebatice

ČOV AQ100-MBR – čistenie splaškových vôd

Obec Zliechov

ČOV AQ70-MBR – splaškové vody z bytových jednotiek a materskej školy

Mecom Group a.s., závod Lučenec

ČOV – rekonštrukcia biologického stupňa

Ministerstvo Zdravlja, Podgorica, Čierna Hora

ČOV AQ100 – čistenie splaškových vôd zo zdravotníckeho zariadenia

Malé biologické ČOV AQ 4 k rodinným domom

cca 1500 malých domových čistiarní osadených po celom Slovensku, napr.: Bellova Ves, Bratislava, Častá, Čeľadice, Dunajská Streda, Ivánka pri Dunaji, Janíkovce, Jarok, Kolárovice, Kostolany pod Tríbečom, Košice, Ladice, Levice, Lovča, Lučenec, Malé Hoste, Nitra, Nitrica, Považská Bystrica, Pruské, Selice, Soblahov, Stará Turá, Trenčín, Zlatníky, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Dolný Kubín, Púchov, Rimavská Sobota, Prievidza, Ružomberok, Prakovce, Jaklovce, Mníšek nad Hnilcom a.i.

Malé biologické ČOV AQ 4 k rodinným domom

cca 100 malých domových čistiarní osadených v zahraničí, napr.: Ukrajina, Rusko, Kazachstan, Poľsko a.i.

Modulárne systémy čistenia odpadových vôd

LR Crystal a.s. Lednické Rovne

ČOV – čistenie odpadových vôd z výroby skla – koagulácia, flokulácia, úprava pH vyčistenej vody, doskový kalolis

Pozana Žiar nad Hronom

ČOV – predčistenie odpadových vôd zo splavovania zemiakov

RIBE Slovakia k.s. Nitra

ČOV – odpadové vody z povrchovej úpravy kovov – koagulácia, flokulácia, separácia, úprava pH vyčistenej vody, doskový kalolis

Diotec Vrbové

ČOV – čistenie priemyselných odpadových vôd

Skládka odpadu Pezinok

ČOV – čistenie odpadových vôd zo skládky odpadu

Building Trade s.r.o. Žilina

Neutralizačná stanica – neutralizácia odpadových vôd z laboratória

OSRAM a.s. Nové Zámky

ČOV – technologické odpadové vody – eliminácia ťažkých kovov, koagulácia, flokulácia, separácia, úprava a zápis pH vyčistenej vody, kalolis

Sanker s.r.o. Nitra

ČOV – čistenie glazovacích vôd z výroby sanitárnej keramiky – koagulácia, flokulácia, úprava pH

Palma Tumys a.s. Nové Mesto nad Váhom

ČOV – čistenie odpadových vôd z výroby mydla, kozmetického glycerínu a bytovej chémie, neutralizácia vôd z demineralizačnej linky

ZIN KOVO Hronský Beňadik

Neutralizačná stanica – neutralizácia odpadových vôd z morenia

Rekos s.r.o. Revúca

ČOV – čistenie latexových odpadových vôd, kalové hospodárstvo

Swedwood Slovakia s.r.o. Trnava

Lepidlové hospodárstvo – technológia prečerpávania a prípravy lepidlových zmesí, akumulácie a prečerpávania odpadových vôd

Trnavská Teplárenská a.s. Trnava

Technológia – zahusťovanie vápenných kalov

ZSNP a.s. Žiar nad Hronom

Technológia – filtrácia alkalickej vody

Partners s.r.o. Častkovce

ČOV – čistenie odpadových vôd z výroby šalátov a spracovania rýb

Arpád Albert Bitúnok Senec

ČOV – chemické predčistenie odpadovej vody z bitúnku

PPS Group a.s. Detva

ČOV – chemické predčistenie odpadovej vody z odmasťovania a fosfátovania

INA SKALICA spol. s r.o. Skalica

ČOV – chemické predčistenie odpadovej vody z odmasťovania a umývania

SLOVZINK a.s. Košeca

ČOV – chemické predčistenie odpadovej vody z výroby farieb

THERMO/SOLAR s.r.o. Žiar nad Hronom

ČOV – čistenie odpadovej vody z povrchovej úpravy hliníkových dielcov

Continental Matador Púchov

Neutralizačná stanica – neutralizácia vôd z kotolne, dočisťovanie, prečerpávacia stanica

VITRI s.r.o. Veľký Krtíš

ČOV – chemické čistenie odpadovej vody z povrchovej úpravy hliníkových dielcov

KOVOZINK a.s. Dobšiná

ČOV – čistenie odpadovej vody z povrchovej úpravy plechov

Takenaka Europe GmbH

ČOV – AU Optronics Trenčín

SLOVNAFT a.s. Bratislava

ČOV – predčistenie odpadových vôd z odsírenia spalín teplárne

Nestlé Adriatic Food Beograd

ČOV – chemické a biologické čistenie odpadových vôd

ALWAG d.o.o. Gajdobra

ČOV – čistenie odpadovej vody z technológie recyklácie PET fliaš