Výrobok roku 2016

Na 18. ročníku Medzinárodného odborného veľtrhu vykurovacej, ventilačnej, klimatizačnej, meracej, regulačnej, sanitárnej a ekologickej techniky aqua THERM v NITRE získala naša spoločnosť ČESTNÉ UZNANIE za výrobok v roku 2016 „DOMOVÁ ČISTIAREŇ ODPADOVÝCH VÔD – AQ4“. Čestné uznanie udelila Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ZSVTS.

Čestné uznanie_AQ4_2016
Čestné uznanie_AQ4