Vodomerné šachty

Vodomerné šachty slúžia na osadenie meradla spotreby pitnej vody.

Vodomerné šachty AQUA BLOK

Šachta je konštrukčne tvorená spojením základných geometrických telies – valec + asymetrický kužeľ. Výsledný zvarenec predstavuje tuhé samonosné priestorové teleso pri súčasnej minimálnej hmotnosti. Obvod je v spodnej časti zosinený kruhovým lemom. Dno šachty je otvorené a tvorí ho pieskový (štrkový) podsyp. Na zjednodušenie prístupu obsluhy počas montáže a prevádzky je šachta doplnená o prechodový asymetrický kužeľ, ktorý vytvorí prechod do vstupnej časti. Vstupný otvor je valcový. Šachta je vo vnútri vybavená plastovými stupňami, ktoré plnohodnotne nahrádzajú rebrík. Použitý materiál umožňuje zriadiť ľubovoľný počet prestupov jednoduchým odvŕhaním bez potreby špeciálneho náradia. V prípade požiadavky je možné šachtu vybaviť prestupmi, resp. nosnou konzolou pre uchytenie vodomeru a obslužných armatúr.

Základné parametre

 • celoplastové zvárané teleso f1300, výška 1200 mm

 • materiálové prevedenie PP – polypropylén, šedá farba RAL7032
 • plastový poklop 700mm, PEHD (polyethylén), čierna farba RAL9003
 • plastové stupne navarené na plášti
 • hmotnosť kompletnej šachty 35 kg

Výhody šachty Aqua-blok

 • kompaktná konštrukcia s optimálnymi rozmermi 1300×1200 mm

 • celoplastové prevedenie (materiál PP), životnosť 50 rokov
 • nízka hmotnosť 35kg
 • osadenie zvládne 1 osoba bez použitia mechanizmov
 • šachta nevyžaduje žiadne ďalšie komponenty a stavebné práce

Spôsob inštalácie

Stavebno-technické riešenie pre vodomerné šachty :

 • zriadenie výkopu 1400 a hĺbka 1200 mm
 • osadenie šachty do výkopu
 • obsypanie ( triedenou zeminou alebo pieskom)

Tieto podmienky platia pre bežné osadenie do zeleného pásu. V prípade ,že je šachta staticky priťažovaná (tlak od vozovky, prejazd vozidiel, mechanizmov…..) je potrebné riešiť dodatočné statické spevnenie obetónovaním obvodu a prechodového kužeľa. (vytvoriť kompaktný monolit).