Ukončená Akcia 2013/03

Chcete maximálny efekt za minimálnu cenu?

Chcete využiť priestor v záhrade na oddych? 

20. ROKOV

VÁM PRINÁŠAME PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

UKONČENÁ  AKCIA

Domová čistička odpadových vôd AQ4 Basic .

Domová čistička odpadových vôd AQ4 

Informácie na tel. čísle 0905 66 27 87   alebo info@aquaflot.sk .

Pre vypracovanie ponuky alebo vyplňte prosím „Dotazník“ v časti Dopyt

Domová čistiareň odpadových vôd AQ4 a AQ4 Basic je určená pre čistenie odpadových vôd z produkcie 3 – 6 obyvateľov, Qd= 600 l/d.

Zostava čistiarne AQ4 pozostáva z nasledujúcich komponentov: 

 • kompletný plastový reaktor AQ4,
 • membránové dúchadlo, konzola dúchadla, pripojovacie potrubie dúchadla,
 • nadstavba výšky300 mm(postačuje pre kanalizáciu v hĺbke 600mm),
 • celoplastový poklop o priemere700 mm, PEHD, odolný ÚV, stálofarebný, odvetraný, uzamykateľný,
 • prítokové potrubie s košom na zhrabky, odtokové potrubie so žľabom a reguláciou prívalových vôd.

 Zostava čistiarne AQ4 Basic pozostáva z nasledujúcich komponentov: 

 • kompletný plastový reaktor AQ4,
 • membránové dúchadlo, konzola dúchadla, pripojovacie potrubie dúchadla
 • prítokové potrubie s košom na zhrabky, odtokové potrubie so žľabom a reguláciou prívalových vôd.

Žiadne ďalšie náklady, v cene je plne funkčný výrobok.

Žiadne triky, jasné informácie pre obidve strany.

V čom je ČOV AQ 4 jedinečná, oproti konkurenčným výrobkom ?

 • Konštrukčné riešenie mechanického predčistenia a dosadzovacej nádrže s vtokovou zónou a deflektorom nenájdete v žiadne inej čistiarni.
 • Centrálny kolektor na rozvod vzduchu a tlmenie rázov, plniaci aj výraznú statickú funkciu telesa nenájdete v žiadnej inej čistiarni.
 • Dúchadlo inštalované priamo na konzole v  telese nadstavby s bezpečnou fixáciou a ochranou nenájdete v žiadne inej čistiarni – žiadne doplnkové nádrže, boxy ani priestor v pivnici ktoré zvyšujú cenu a náročnosť realizácie.
 • Prepadová hrana na odtoku s funkciou vzdutia hladiny a reguláciou prívalových vôd.
 • Celoplastový kužeľový prechod, s vekom o priemere iba 700 mmna povrchu terénu ako súčasť nadstavby, nenájdete v žiadnej inej čistiarni.
 • Uzamykateľný stálofarebný plastový poklop s odvetraním, odolný voči mrazu.
 • Montáž a zaškolenie u zákazníka, ktoré vykonáva iba kvalifikovaný technik výrobcu, získate bezplatne. To neponúka žiadny iný výrobca.
 • Materiál telesa je primárny čistý plast (PP-H/PEHD), žiadny regranulát s pochybnou zvariteľnosťou. Kvalitu polotovaru nielen deklarujeme, ale aj v praxi plníme.
 • Regulácia množstva vzduchu kalibrovanými tryskami -žiadne nenastaviteľné armatúry a ventily. Výrobca zoradí, zákazník používa.
 • Žiadne zálohové platby pri objednaní, platba až pri realizácii – my veríme zákazníkovi, zákazník verí nám.

Čo spĺňame a deklarujeme ako samozrejmosť ?

 • Bezkonkurenčná cena za špičkové dielenské spracovanie a kvalitné komponenty.
 • Moderná a ekonomicky výhodná likvidácia odpadových vôd.
 • Bezzápachová a tichá prevádzka.
 • Nízke prevádzkové náklady = spotreba 1,44kWh/deň.
 • Nenáročná údržba.
 • Minimálna požiadavka na zastavanú plochu.
 • Vysoká kvalita vyčistenej vody – bezpečne plníme kvalitu vody v zmysle NV č. 269/2010 Z.z..
 • ČOV AQ má vydaný certifikát podľa STN EN12566-3+A1:2009 príloha ZA, súhlasný posudok ministerstva zdravotníctva č. 14070/98-SOZO/ŠZÚ SR a osvedčenie TI SR č. 1408/4/1999-STR.
 • Záručný a pozáručný servis vykonávaný kvalifikovaným personálom so špičkovým vybavením (pH meter, oxi meter vo výbave bežného technika), mikroskopické vyšetrenie, laboratórne analýzy vo vlastnom laboratóriu
 • Odborne vyškolený personál Vám vždy rád poradí a pomôže. Na každú otázku dostanete kvalifikovanú odpoveď. Za návrhy a podnety na zlepšenie Vám vopred ďakujeme.

 Ak sa chcete o našej odbornosti a serióznosti presvedčiť osobne,

radi Vás privítame v sídle našej spoločnosti v Nitre – Dolných Krškanoch na Sikárskej ulici č.8.

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

20. ROKOV VÁM PRINÁŠAME PROFESIONÁLNE RIEŠENIA

Pre podrobnejšie informácie týkajúce sa aktuálnej akcie a tiež pre vypracovanie cenovej ponuky prosím

VOLAJTE 0905 66 27 87 alebo vyplňte „Dotazník“ v časti Dopyt.