Čistiareň AQ1400EO – Hajdušica (Srbsko)

Ukončený projekt výstavby čističky v Hajdušici / Srbsko.

Predseda Plandištskej obce Zoran Vorkapić a riaditeľ slovenskej spoločnosti Aquaflot z Nitry Vladimír Leckéši, za prítomnosti pokrajinského tajomníka pre lokálnu samosprávu Tomislava Stantića, tretieho tajomníka na Veľvyslanectve Slovenskej republiky Martina Bielika, ako aj predstaviteľov politického a spoločenského života obce a regiónu dňa 15. februára v Plandišti podpísali protokol, ktorým sú ukončené práce na spoločnom projekte výstavby čističky odpadových vôd v Hajdušici a Aquaflot čističku odovzdal do vlastníctva obce.

Realizáciou tohto projektu sme potvrdili, že je možné pomerne rýchlo riešiť problémy s odpadovými vodami v malých osadách. Podobne to prebieha aj na Slovensku a som rád, že sme tie skúsenosti mohli aplikovať aj na území Srbska, a že Hajdušica bude mať navyše dobrú prevádzku čistiarne na európskej úrovni, – s uspokojením konštatoval riaditeľ Aquaflotu Vladimír Leckéši.

Slovensko v posledných rokoch Srbsku poskytlo 9 miliónov eur donácií, z čoho 70 percent na výstavbu a rekonštrukciu infraštruktúry, – povedal Martin Bielik zdôrazňujúc viacročnú dobrú spoluprácu dvoch krajín. – Jedným z tých projektov je aj výstavba čističky v Hajdušici v hodnote 200-tisíc eur. Okrem toho v rámci programu mikrograntov prostredníctvom Veľvyslanectva SR v Belehrade je vyčlenených ďalších 170-tisíc eur na rozličné projekty. Z tohto fondu zabezpečili prostriedky aj na výstavbu evanjelického kostola v Hajdušici a na rekonštrukciu Slovenského domu v tejto osade.

Netreba osobitne hovoriť o tom, čo znamená čistička odpadových vôd pre takéto malé prostredie, – povedal Tomislav Stantić. – Musíme si byť vedomí, že pre takéto projekty, najmä v malých prostrediach, nieto prostriedkov a rovno takáto spolupráca Ministerstva pre NIP, slovenskej vlády a lokálnej samosprávy nasvedčuje, že napriek tomu realizácia takýchto projektov je predsa možná. Obdobie, ktoré je pred nami, poznačia nové možnosti na získavanie prostriedkov z predprístupných fondov EÚ vzhľadom na to, že v druhom polroku očakávame, že sa Srbsko stane kandidátom na členstvo v EÚ.

Ďakujúc slovenským partnerom a všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii projektu, predseda Obce Plandište Zoran Vorkapić informoval, že do výstavby kanalizácie v Hajdušici je doteraz vložených 70 miliónov dinárov. Z toho 30 miliónov poskytlo Ministerstvo pre NIP, 17 miliónov zabezpečila obec, a ostatné bola donácia Slovenska. Aby čistička mohla pracovať, zostalo ešte doviesť elektrický prúd a zapojiť domácnosti na kanalizačnú sieť. Tieto práce predseda obce zahlásil už v prvej polovici toho roku. Dávaním do prevádzky tohto kapitálového infraštruktúrneho objektu v tejto osade bude doriešený vleklý problém s odpadovými vodami.